HeaderImage

Impressum

Odpowiedzialność za treść

Informacje zawarte na naszych stronach zostały sporządzone z największą starannością. Za prawidłowość, kompletność oraz aktualność zawartych treści nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności. Jako oferent usług, odpowiadamy na podstawie paragrafu § 7, ustęp 1 TMG za zamieszczane przez nas treści, zgodnie z obowiązującymi ustawami. Jednak zgodnie z paragrafami od § 8 do § 10 TMG nie mamy obowiązku monitorować ani śledzić przekazywanych, bądź archiwizowanych nielegalnych treści pochodzących z obcych źródeł. Zgodnie z obowiązującymi ustawami nie mamy obowiązku usuwania lub blokowania informacji zamieszczanych na stronie. Odpowiedzialność ta zaczyna się w momencie powiadomienia o złamaniu prawa. W przypadku złamania prawa niedozwolone treści zostaną wtedy natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego za treści zawarte na tych stronach nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.  Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy i użytkownicy. Linki do tych stron zostały na dzień ich podłączenia sprawdzone pod kątem legalności. W tym momencie nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Ciągła kontrola informacji na stronach, do których umieściliśmy linki nie jest jednak możliwa bez namacalnych dowodów o popełnieniu przestępstwa. W przypadku udowodnienia popełnienia przestępstwa odnośniki do tych stron zostaną natychmiast usunięte po ich ujawnieniu.

Prawa autorskie

Przedstawione na stronie przez użytkownika treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, opracowywanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora. Zapisywanie i kopiowanie niniejszej strony zezwala się wyłącznie dla użytku prywatnego. Zabrania się zapisywania i kopiowania tej strony w celach komercyjnych. Jeśli treści niniejszej strony nie zostały sporządzone przez użytkownika, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Są to treści sporządzone przez osoby trzecie. Jeśli zauważyłeś naruszenie prawa autorskiego, proszę poinformuj nas o tym. W przypadku udowodnienia popełnienia przestępstwa, treści zostaną natychmiast usunięte po ich ujawnieniu.

Ochrona danych

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest możliwe bez podania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach internetowych wymagane będzie podanie danych osobowych (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), dane te są uzupełniane dobrowolnie. Bez wyraźnej zgody, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na fakt, że dane przekazywane w sieci, (np. pocztą elektroniczną) nie są dostatecznie zabezpieczone. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych publikowanych na stronie głównej celem przesyłania niezamawianych materiałów i treści reklamowych. Użytkownicy stron zastrzegają sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych w przypadku wysyłki takich materiałów, inaczej zwanych spamem. 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.